Samen de koers uitzetten
voor uw bedrijf

Om voldoende grip op uw verkoopproces te krijgen, hebt u inzicht nodig.
Daarnaast is goede samenwerking tussen uw medewerkers van groot belang. Mesdag Werken Met Plezier gaat deze uitdagingen graag met u aan zodat uw bedrijf optimaal in balans kan komen.

 

Stap 1: Verkenning

Ik start met een grondige algemene verkenning van uw bedrijf. Daarbij spreek ik graag medewerkers in allerlei functies om een beeld te krijgen van de verhoudingen onderling. Mijn ervaringen met deze gesprekken zijn positief. Het is een voordeel dat ik neutraal en onbevooroordeeld met uw medewerkers kan spreken. Daardoor krijg ik vaak een verrassend open en volledig verhaal.

Stap 2: Advies

Na de verkenning heb ik een reëel beeld van uw bedrijf. We kunnen dan de balans opmaken. U ontvangt een rapportage met mijn advies en een voorstel met concrete tips voor een eventueel vervolgtraject. We bespreken dan de rapportage en de manier waarop we uw verkoop kunnen stimuleren. Samen bekijken we of u behoefte heeft aan vervolgstappen om de tips in de praktijk te brengen.

Stap 3: Coaching

Natuurlijk wilt u resultaat. En het liefst zo snel mogelijk. Ik kan u coachen bij het in de praktijk brengen van de nieuwe werkwijze. Hoe we dat doen, verschilt per situatie. Dat hangt af van uw bedrijf, van mijn advies maar vooral van úw wensen. Mesdag Werken Met Plezier zorgt er in elk geval voor dat uw bedrijf weer met volle kracht de goede richting in gaat.